Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie

Program szkolenia obejmuje takie tematy jak:

 • Planowanie i kontrola produkcji
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie finansami operacyjnymi
 • Zarządzanie ryzykiem

Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do:

 • Optymalizacji procesów operacyjnych
 • Optymalizacji procesów biznesowych
 • Zwiększenia wydajności 
 • Redukcja kosztów
 • Poprawy jakości produktów i usług
 • Zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa