CASE STUDY - Usprawnienie procesu planowania w mieście Łódź i okolicach

Przedsiębiorstwo: Produkcyjno-handlowe   

Lokalizacja: Łódź i okolice

Rozmiar: średnie przedsiębiorstwo

Branża: produkcja paszowa, produkcja chemiczna, produkcja kosmetyków, FMCG

Tematyka: zarządzanie produkcją, optymalizacja procesów, podnoszenie rentowności przedsiębiorstwa, interim manager (manager do wynajęcia)

Proces planowania - opis wyjściowy

1) Planistka produkcji wraz liderami szacowała możliwość wyprodukowania wyrobów. Na podstawie
szacunków określała termin wykonania dla klienta.
2) Liderzy szacowali terminy realizacji na podstawie swojej eksperckiej wiedzy.
3) Liderzy umieszczali produkcję do planu dziennego i według ustaleń z spotkań planistycznych.
Działo się to z dnia na dzień.
4) Na żadnym etapie:

 • Nie monitowano postępów na różnych etapach produkcji.
 • Nie poszukiwano przyczyn opóźnień oraz zatrzymań jakościowych.
 • Nie prowadzono oceny możliwości terminowej realizacji zleceń według norm
  wydajności.

Usprawnienie procesu planowania – wyzwania:

 • utrwalone błędy systemowe i przekonania w organizacji,
 • rutyna pracowników- stare metody,
 • mechanizmy przerzucania się odpowiedzialnością pomiędzy działami oraz liderami,
 • brak standardów wykonania,
 • brak norm wydajności,
 • niedostosowany system ERP do wymogów produkcji, dużo błędów w systemie,
 • duży wpływ księgowości na procesy rozliczania produkcji,
 • błędne stany magazynowe komponentów (źle rozliczona inwentaryzacja),
 • działy sprzedażowe składały zamówienia z dużym wyprzedzeniem z priorytetem pilne celowo go
  nadużywając, by mieć zagwarantowany towar na magazynie z wyprzedzeniem,
 • brak zaufania do terminowości działu produkcji.

Jak usprawniliśmy proces planowania?

 1. Ustalaliśmy ogólne normy wydajności i czasy realizacji dla większości asortymentów.
 2. Wdrożyliśmy monitorowanie postępów i opóźnienia na podstawie ustalonych norm wydajności oraz wdrożonych KPI (kluczowych wskaźników efektywności).
 3. Spotkania planistyczne odbywały się w określone stałe dni w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) by móc na bieżąco korygować zamówienia.
 4. W czwartek liderzy rozplanowywali produkcję na nowy tydzień wg specjalnych wystandaryzowanych tabel planu produkcji. W planowaniu uwzględniali asortymenty uwzględnione na liście niedoborów na magazynie. Rozplanowywanie produkcji odbywało się na podstawie ustalonych tabel wydajności i zapotrzebowania.
 5. Na piątkowym spotkaniu planistycznym zatwierdzaliśmy plan produkcji na nowy tydzień oraz organizację pracy (stany osobowe w zakładach czy przerwy, technologiczne lub techniczne). Wdrożono przechodzenie osób pomiędzy zakładami, gdyż do tej pory osoby nie zmieniały lokalizacji. Zwiększyło to stabilność produkcji i obciążenia zamówienia w zakładach.
 6. Lider otrzymał nowe uprawnienia i obowiązki. Lider produkcji
  a) planuję decyduję i planuję o planie produkcji
  b) odpowiada za jej efektywność kosztową, realizację , terminowość
 7. Na spotkaniu planistycznym w poniedziałek „zamykaliśmy” tydzień wcześniejszy. Omawialiśmy opóźnienia produkcyjnie i wdrażaliśmy działania zapobiegające ich powtórzeniu. Wdrażaliśmy usprawnienia produkcyjne i pomysły. Dodatkowo weryfikowaliśmy założenia planu i dostępność stanów osobowych.
 8. Wdrożyliśmy codzienne raportowanie. Liderzy w codziennych raportach podsumowywali realizację planu, wszystkie opóźnienia były omawiane na bieżąco wraz z wprowadzaniem bieżących usprawnień.

Strategia prostych reguł podstawą sukcesu transformacji

W naukach zarządzania istnieje nowoczesna i mało znana strategia „prostych reguł “. Proste reguły (zasady) muszą spełnić następujące warunki:

 1. Wdrażane zasady powinny być konkretne i łatwe do zrozumienia, również dla skomplikowanych analiz i użytych dużych ilości danych.
 2. Zasady powinny być ustalane i weryfikowane przez użytkowników.
 3. Zasady powinny wykorzystywać doświadczenia managerów.
 4. Zasady powinny rozwijać się i dostosowywać do aktualnej sytuacji.

Na podstawie licznych analiz oraz poszukiwania przyczyn źródłowych zgodnie z strategią prostych reguł wdrożyliśmy następujące zasady:

 • wszystkie komponenty do produkcji zostają dostarczone do magazynków podręcznych na 24 godziny przed rozpoczęciem produkcji. To działanie gwarantuje, że:
  – dział produkcji ma wszystkie komponenty przed startem produkcji asortymentu
  – brak przestojów umożliwia elastyczne zmiany planów dziennych produkcji
 • za brak startu gniazda o czasie podczas przejęcia zmiany odpowiada lider z zmiany wcześniejszej.
 • lider odpowiada za produkt od surowca do umieszczenia w magazynie wyrobów gotowych (wraz z rozliczeniem produkcji)
 • lider odpowiada za prawidłowe rozliczenie dokumentów produkcyjnych w ustalonym czasie.
  – zostały określone sztywne czasy rozliczeń dokumentów. Ich realizacja jest monitorowana przez KPI (wskaźniki sukcesu).
  – dokumenty produkcyjne rozliczane są przez liderów do następnego dnia do 7.00.
  – w przypadku problemów z rozliczeniem dokumentu (np. systemowych, jakościowych) dokumenty te, zostają zgłoszone e-mailem oraz sytuację należy wyjaśnić z działem jakości, IT lub księgowością do 9.00.
 • do wysyłki w magazynie przejściowym wyrobów gotowych umieszcza się tylko wyrób kompletny i w pełni rozliczony systemowo.
 • lider zamawia etykiety pod konkretnie zaplanowaną produkcję, którą planuje w nowym tygodniu zamiast dzień przed.
  – etykiety były dostarczane przez drukarnie w ciągu 12 godzin, jednak sytuację „awaryjnego” zmawiania stały się normą. Dodatkowo generowało to liczne błędy i opóźnienia produkcji.

Rezultaty

 • skrócenie wskaźnika czasu realizacji (Lead Time) produkcji,
 • poprawa organizacji pracy liderów (mniej chaosu i gaszenia pożarów),
 • zmniejszenie błędów jakościowych i księgowych,
 • poprawa wydajności poprzez prace na normach i monitorowanie postępów,
 • możliwość realizowania zamówień pod konkretną potrzebę klientów, a nie estymację (często błędną), czyli produkujemy towar wtedy kiedy jest potrzebny!
 • zmniejszenie stanów magazynowych surowców (wartościowo ok 10%), co wpływało na poprawę płynności finansowej.
 • stworzono standardy produkcyjne na wybrane operacje,
 • wypracowano nowe wydajniejsze metody produkcji wybranych wyrobów,
 • poprawiono jakoś wyrobów gotowych i zmniejszono wartość strat ze względów jakościowych,
 • wdrożono produkcję wyrobów gotowych na innych urządzeniach niż dotychczas,
 • likwidacja 24 godzinnego opóźnienia w wysyłce spowodowane błędami w dokumentacji,
 • likwidacja błędów w przygotowaniu listy niedoborów wyrobów gotowych magazynowych przez planistę z powodu nierozliczonej dokumentacji.