Uzdrawianie – szybka poprawa wskaźnika rentowności i zysku przedsiębiorstw

Czym jest uzdrawianie firm?

Uzdrawianie firm jest to holistyczny proces wdrażania działań naprawczych w przedsiębiorstwach objętym kryzysem. Podnosimy poziom sprzedaży i obniżamy koszty, co przynosi przedsiębiorstwom duże zyski. W pracy korzystamy z rzetelnej wiedzy i umiejętności eksperckich. Nasza praca jest w związku z tym wydajna i skuteczna.

Mamy doświadczenie jako managerowie, konsultanci, specjaliści i prawnicy.  

 

Prowadzimy restrukturyzację oraz upadłości. Działamy nawet wtedy, gdy komornik i wierzyciele już „pukają do drzwi”.

Czy Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje reorganizacji?

Warto odpowiedzieć sobie na nw. pytania:

👉 Potrzebujesz restrukturyzacji lub przeprowadzenia upadłości? 

👉  Tracisz płynność finansową (Cash flow)?

👉 Koszty „pożerają” poziom marży ?

👉 Twoja firma ma długi? Grozi jej utrata majątku?

👉 Inwestycję nie generują spodziewanego zysku ?

 👉 Twoja firma jest nierentowna?

Czemu przedsiębiorstwa istniejące na rynku potrzebują reorganizacji?

W realiach firm istniejących długo na rynku nie sprawdza się unikanie walki konkurencyjnej. Nasza konkurencja pojawia się zawsze tam, gdzie są pieniądze. To naturalne prawo rynku. Wraz z konkurencją następuje walka o zasoby i spada wartość sprzedaży oraz uzyskiwana marża. 

 

Proces zmian następuje stopniowo. Organizacje muszą utrzymywać przewagi konkurencyjne i zdobywać nowe. 

Nawet jak organizacja osiągnie sukces w jednym roku, to może nie przetrwać w latach następnych. Badania interdyscyplinarne nad wzorcami występującymi w organizacjach zaowocowały zmianami w postrzeganych modelach myślowych. Badanie tych mechanizmów pokazało, że nie są one intuicyjne. Niezależnie od naszych decyzji przyniosą powtarzalne określone efekty. Wysoka powtarzalność występowania tych mechanizmów została zauważona w naukach o organizacji. 

 

Wykorzystanie zdobytej wiedzy jest kluczowe do wykonania skutecznie reorganizacji w zakładzie.
Relację pomiędzy pracownikami w organizacjach kształtowane są przez system pracy. Jednostki nierealizujące celów systemu (ukrytych i lub jawnych) są z niego eliminowane. Kompetencję jednostki mają określony wpływ na funkcjonowanie całej struktury organizacyjnej,

 

Należy pamiętać, że każda organizacja jest złożonym systemem i tak też musi być postrzegana. System jest to całość złożona z elementów powiązanych ze sobą za pomocą relacji. Mają one unikalną wartość. Ważnym aspektem funkcjonowania systemu jest obserwacja. Elementy myślenia systemowego są fundamentem wspierającym kulturę organizacji. 

Budowanie nowej struktury organizacji

 

 

Przy budowaniu nowej struktury organizacyjnej wykorzystujemy znane mechanizmy i archetypy. Wypracowane na podstawie badaniach naukowych, analiz i praktycznym doświadczeniu autorów.  

Celem zmian strukturalnych jest podniesienie efektywności organizacji. To ukierunkowanie organizacji pod nowe cele i zadania, przy jednoczesnym pozbyciu się ograniczeń funkcjonalnych pozwala jej przetrwać i rozwinąć. Chcemy dostarczyć klientowi nasze wyroby szybciej, lepiej i taniej niż dotychczas.

Mechanizmy występujące w organizacji nie są intuicyjne. Warto budować efektywne struktury przedsiębiorstw dopasowane do potrzeb.

Każde przedsiębiorstwo jest inne i wymaga indywidualnego podejścia. Przy ocenie funkcjonujących archetypów zawsze istotne znaczenie ma czas. Decyzję dotyczące systemów w przedsiębiorstwach przynoszą efekty z opóźnieniem. Dlatego też często nie zauważamy długofalowych skutków decyzji rzeczywiście wpływających na efektywność. Utrata płynności finansowej może nastąpić zawsze. Dzieje się to nawet przy dobrych wynikach sprzedaży oraz wysokiej rentowności firmy. Przedsiębiorstwo może nie posiadać płynności, jednocześnie generując zysk. To pierwszy znak ostrzegawczy.

Analiza rentowności firmy

Proces uzdrawiania należy przeprowadzić w sposób uporządkowany. Zaczynamy badanie sytuacji od kluczowego wskaźnika, jakim jest rentowność i zysk. 

Wskaźniki rentowności (ROS, ROA, ROE, ROI) są zależne od wartości zysku netto. Poprawiając wyniki finansowe przedsiębiorstwa, będziemy koncentrować się na zysku netto. 

 

Wartością dodaną podniesienia rentowności przedsiębiorstwa jest możliwość łatwiejszej sprzedaży firmy w późniejszym czasie.