CASE STUDY - Interim Manager redukuje koszty i podnosi wydajność w mieście Łódź i okolicach

Przedsiębiorstwo: Produkcyjno-handlowe

Lokalizacja: Łódź i okolice 

Rozmiar: średnie przedsiębiorstwo                                                                                                            

Branża: produkcja paszowa, produkcja chemiczna, produkcja kosmetyków, FMCG                

Tematyka: Zarządzanie produkcją, zarządzanie zmianą, optymalizacja procesów, usprawniane procesów, podnoszenie rentowności przedsiębiorstwa, zwiększanie wydajności produkcji, interim manager (manager do wynajęcia)

Polskie przedsiębiorstwo jest producentem szerokiej gamy zróżnicowanych technologicznie asortymentów, które są eksportowane na cały świat. Wyroby te są produkowane na maszynach i urządzeniach dobranych pod konkretny wyrób gotowy. W zdecydowanej większości produkcja wyrobów gotowych odbywała się w układzie gniazdowym. Planowania produkcji odbywało się w cyklu tygodniowym na podstawie estymacji zamówień i dostępności surowców. Plan produkcji modyfikowany był w trakcie tygodnia pod zamówienia nagłych. Były to zamówienia przeznaczone na eksport (na rynki całego świata). Przedsiębiorstwo mieściło się w pięciu lokalizacjach oddalonych od siebie przestrzennie na terenie jednego miasta tj:

 • dwa zakłady produkcyjne,
 • magazyn komponentów
 • magazyn wyrobów gotowych
 • części biurowej.

Do obowiązków Interim Managera należało zarządzanie zakładami produkcyjnymi oraz magazynem komponentów. Interim Manager podlegał i odpowiadał tylko przez Zarządem spółki, będącym właścicielami przedsiębiorstwa. Zakłady produkcyjne posiadały odmienna specyfikę :

1.zakład produkcji pielęgnacji (kosmetyki):  zwierząt i ludzi

 • małe szarże produkcyjne i niestabilne technologicznie produkty,
 • małe gramatury wyrobów gotowych

2. zakład produkcji paszowej

 • produkcja dużych ilości i tonażu produktów,
 • konfekcja na zlecenie

Pierwszy etap: Wykonanie audytu i diagnoza problemów

Początek współpracy Zarządu przedsiębiorstwa z Interim Managerem, polegał na:

 • wykonaniu audytu działów produkcji i magazynu
 • opracowanie planu obniżenia kosztów i rozwoju personelu

Pierwszy etap prac został zakończony w ciągu 14 dni. Został akceptowany przez zarząd i zlecony do wdrożenia.

Etap Drugi – Wdrożenie planu redukcji kosztów i podniesienia rentowności przedsiębiorstwa

Po wykonaniu audytu produkcji i opracowania planu działania. Dyrektor zakładu z ramienia przedsiębiorstwa klienta złożył wypowiedzenie. Bez obecnego dyrektora, wykonanie planu w dotychczasowej postaci było nie wykonalne. Z racji nagłej nieprzewidzianej sytuacji Interim Manager przejął obowiązki dyrektora zakładu klienta, ratując ciągłość zarządzania i realizacji planu naprawczego. Interim Manager przejął obowiązki w bardzo krótkim czasie, wynoszącym 2 tygodnie.

Stan wyjściowy:

 • Długie czasy realizacji od zlecenia produkcyjnego do realizacji wyrobu gotowego.
 • Wysokie niedobry etatowe gwarantujące ciągłość produkcji.
 • Niedobry wyrobów gotowych na magazynie, na które oczekuje klient.
 • Nowo uruchomiony zakład produkcyjny, generuję wysokie nieprzewidziane koszty funkcjonowania.
 • Planowany budżet podległych obszarów na rok przekraczał założenia dotyczące rentowności całego przedsiębiorstwa.
 • Powierzchnia magazynu komponentów jest nie wystarczająca do potrzeb.
 • W Łodzi i okolicach jest duża ilość dużych magazynów, co podnosi wymagania płacowe doświadczonych magazynierów.

Zadania:

 • Zrekrutować i wyszkolić swojego następcę.
 • Zwiększyć zaangażowanie liderów.
 • Obniżenie kosztów funkcjonowania podległego obszaru.
 • Usprawnienie procesów produkcji i magazynowania z szczególnym uwzględnieniem nowego zakładu.

Jakie wystąpiły trudności:

 • System sprzedaży i premie działów handlowych kumulują zamówienia w ostatnich trzech dniach miesiąca.
 • Nie przewidywalność produkcji w ostatnim tygodniu miesiąca.
 • W dziale produkcji system ERP był niedostarczanie wdrożony, utrudniał pracę zamiast ułatwiać, a jego obsługa zajmuje dużo czasu.
 • Niedobór fachowej kadry na stanowiskach operatorskich.
 • Długi czas wdrożenia operatorów do pracy.
 • Małe szarże produkcyjne i niska wydajność produkcji gniazdowej.
 • Duża liczba wyrobów gotowych oraz surowców.
 • Kultura organizacji nastawiona na jakość. Na każdym szczeblu organizacji. Występowało przekonanie, że „lepiej coś zrobić wolniej a dokładniej”. Jakość stawała się wymówką do wydajnej i ekonomicznej pracy.
 • Źle przeprowadzona inwentaryzacja na koniec roku. Błędne stany surowców wpływające na realizacje zamówień  oraz wymogi bardzo czasochłonnego wyjaśniania osobiście różnic inwentaryzacyjnych przez Dyrektora Zakładu do miesiąca kwietnia.

Wybrane działania:

 • Zmiana struktury i utworzenie działu technicznego, z jasno określonymi obowiązkami.
 • Wdrożenie zasad autonomicznego utrzymani ruchu przez liderów i operatorów.
 • Wdrożenie monitorowanych i raportowanych codziennie KPI (ok. 40 wskaźników) dla podległego obszaru; stworzenie analityki do KPI.
 • Wdrożenie nowych zasad planowania oraz odpowiedzialności dla bieżącej produkcji.
 • Utworzenie międzywydziałowych grup rozwiązujących problemy.
 • Wstrzymanie rekrutacji na brakujące wakaty podstawowe, podniesienie wydajności produkcji przy wykorzystaniu narzędzi LEAN MANAGMENT i polityki redukcji marnotrawstwa.
 • Pozyskanie agentów zmiany, do przeprowadzenia planowanej transformacji.
 • Zwiększenie decyzyjności i odpowiedzialności liderów produkcji.
 • Nowy podział odpowiedzialności magazynierów.
 • Stworzenie norm produkcyjnych i systemu raportowania ich realizacji.
 • Wdrożenie narzędzi zarządzania projektami wg. cyklu PDCA).
 • Analiza i wdrożenie narzędzi z metodologii LEAN / Kaizen ( VSM, 5s, zarządzanie wizualne, balansowanie linii).
 • Osobiste przywództwo Interim Managera.

Rezultaty

 • Redukcja kosztów wynagrodzeń na poziomie ok 500 000 zł rocznie
 • Podniesienie wydajności zakładów o 6%
 • Redukcja etatów personelu na poziomie 15%, zamiast zwiększania zatrudnienia
 • Skrócenie realizacji oczekiwania produkcji 3-krotnie, to z trzech tygodni do jednego tygodnia
 • Skrócenie procesu szkolenia operatora z 12 miesięcy do 6 miesięcy