Polityka prywatności

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać na terenie każdego kraju Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). RODO wprowadza wiele zmian w dotychczasowych zasadach określających sposób regulacji przetwarzania danych osobowych. W związku z tym uprzejmie wskazujemy poniżej przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Producentis sp z o. onajważniejsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych w ramach korzystania z naszego serwisu internetowego.

1. Administrator danych osobowych i kontakt

Administratorem danych osobowych przekazanych każdorazowo dobrowolnie przez korzystającego jest Producentis sp z o.o z siedzibą przy ul. Kazimierza 16 / 3 w Zielonej Górze Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą korespondencji tradcyjnej jak również drogą korespondencji e-mail na adres: biuro@producentis.com

2. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Dane osobowe korzystającego z serwisu Producentis.com oraz producents.pl przetwarzane będą w celach statystycznych, analitycznych, marketingowych, jak również w celu kontaktu i wykonania umowy. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamenty Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dni 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych /RODO). W zakresie celów analitycznych i marketingowych, szczegółową podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W zakresie celów statystycznych, udoskonalania strony Producentis.com oraz producents.pl oraz w celu wykrywania nadużyć podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f), przy czym uzasadniony cel administratora danych osobowych polega na dopasowaniu treści umieszczanych na stronie Producentis.com oraz producentis.pl do potrzeb korzystającego, a także zapewnieniu bezpieczeństwa tych usług i ich ulepszenie. W zakresie celu kontaktu i wykonania umowy podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

3. Uprawnienia korzystającego

Każda osoba korzystająca z serwisu Producentis.com oraz producents.pl   ma prawo dostępu do swoich przetwarzanych danych osobowych oraz do uzyskania kserokopii tych danych. Jednocześnie osoba korzystająca z serwisu ma prawo żądania sprostowania, uzupełnienia i zmiany tych danych, a także prawo do usunięcia danych, w sytuacjach określonych przez przepisy prawa i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Głównego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Innymi uprawnieniami są ponadto prawo do ograniczenia danych przetwarzanych przez administratora, czy też prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim przetwarzane są dane. Istotnym jest, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które było realizowane na podstawie tej odwołanej następczo zgody. Każdy korzystający ma ponadto prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

.

4. Zakres gromadzonych danych

Podczas korzystania i używania strony internetowej Producentis.com oraz producents.pl zbierane są dane dotyczące tej wizyty, w tym w szczególności: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego. Jednocześnie podczas kontaktu bezpośredniego i przy realizacji umowy zbierane są dodatkowo następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miejscowość, NIP, PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail do korespondencji, dane dotyczące formy płatności.

5. Sposób wykorzystywania danych osobowych

Administrator będzie udostępniać dane osobowe jedynie w celu wykonania zawartej umowy. Przetwarzane dane osobowe Administrator będzie wykorzystywał wyłącznie w zakresie i przez czas niezbędny do realizacji zamierzonych celów, a także w celu dopasowania treści strony do preferencji korzystającego. W przypadku kontroli przez organy państwowe, w tym w przypadku kontroli ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane korzystającego mogą zostać przekazane pracownikom urzędu, w zakresie i w sposób zgodny z przepisami prawa, a także organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

II. Cookies

Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2. W ramach naszej strony internetowej mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony,

w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w niniejszym serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Prosimy o kontakt na adres e-mail biuro@producentis.com l jeśli konieczne będzie udzielenie wyjaśnień dotyczących Polityki Prywatności