“Traktat o wojnie” w biznesie.

馃挕 Czy s艂ynny traktat Clausewitza o “sztuce wojennej” ma zastosowanie we wsp贸艂czesnym biznesie? To pytanie pojawia si臋 cz臋sto w kontek艣cie historycznych traktat贸w dotycz膮cych wojny i ich przeniesienia na dzisiejsz膮 strategi臋 biznesow膮.

 W tym artykule zastanowimy si臋 nad s艂uszno艣ci膮 takiego podej艣cia oczami doradcy biznesowego.

馃敶 W dzisiejszych czasach internetu pojawia si臋 wiele porad dotycz膮cych strategii biznesowych i rozwijania firm w “niebieskim” oceanie. Terminy “niebieski” i “czerwony” ocean odnosz膮 si臋 do dw贸ch r贸偶nych strategii rynkowych i zosta艂y opracowane w 2005 roku.

馃憠 Ten nurt jest szczeg贸lnie widoczny w mediach spo艂eczno艣ciowych. Has艂a takie jak “nie walcz z konkurencj膮”, “b膮d藕 ponad przeciwnikami”, “znajd藕 swoj膮 w艂asn膮 nisz臋” czy “daj warto艣膰, kt贸rej inni nie oferuj膮” s膮 chwytliwe i inspiruj膮ce.

馃敶 Zadajmy sobie jednak pytanie: Czy ka偶da firma mo偶e dzia艂a膰 tylko w “niebieskim oceanie”? Czy te popularne has艂a to tylko triki sprzeda偶owe? A jak wed艂ug mnie, traktat “o wojnie” wpisuje si臋 w realia biznesu?

Pruski genera艂 Carl von Clausewitz, dzia艂aj膮cy w XIX wieku, mia艂 ogromny wp艂yw na europejskie doktryny wojenne. Jego traktat jest uniwersalny, a jego idee s膮 nadal wyk艂adane na wybitnych wojskowych uczelniach.

馃敶 Niestety, unikanie rywalizacji konkurencyjnej rzadko sprawdza si臋 w przypadku wi臋kszo艣ci firm. Prosta przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w tym, 偶e tam, gdzie s膮 pieni膮dze i klienci, nieuchronnie pojawia si臋 konkurencja i nieuniknione jest starcie o zasoby.

馃敶 Wsp贸艂pracujemy z wieloletnimi przedsi臋biorstwami, kt贸re osi膮gn臋艂y ogromne sukcesy na rynku. Rywalizacja z konkurencj膮 wp艂ywa艂a i nadal wp艂ywa na ich spos贸b funkcjonowania. Przedsi臋biorstwa przez lata dostosowywa艂y si臋 do reali贸w rynkowych, a traktat “o wojnie” autorstwa Clausewitza istotnie wpisuje si臋 w strategie walki konkurencyjnej oraz duchowe wyzwania, przed kt贸rymi staj膮 osoby zarz膮dzaj膮ce w trakcie dzia艂a艅 wojennych.

馃憦 Oto wybrane zasady traktatu “o wojnie”, kt贸re zesp贸艂 Producentis stosuje w procesie transformacji przedsi臋biorstw:

馃憠 “Strategia poznaje cele i 艣rodki tylko poprzez do艣wiadczenie”

“Strategia odwo艂uje si臋 do do艣wiadczenia i badania tych wydarze艅, kt贸re ju偶 zosta艂y zapisane w historii wojen… Ogromn膮 korzy艣ci膮 takiego podej艣cia jest to, 偶e teoria nie mo偶e si臋 zagubi膰 w teoretyzowaniu, sztuczkach i subtelno艣ciach, ale musi by膰 praktyczna.”

馃憠 “Niepewno艣膰 wszystkich danych”

“Wielka niewiedza wojny stanowi szczeg贸lne wyzwanie, poniewa偶 wszystkie dzia艂ania odbywaj膮 si臋 w pewnym sensie w mroku… Trzeba wi臋c zaufa膰 talentowi w braku obiektywnej m膮dro艣ci…”

馃憠 “Wojna nie mo偶e wyklucza膰 aspekt贸w duchowych”

“Wojna zawsze jest skierowana nie tylko przeciwko materialnym celom, ale r贸wnie偶 przeciwko duchowym si艂om, kt贸re o偶ywiaj膮 materi臋. Obu tych element贸w nie mo偶na rozdzieli膰. Wielko艣ci duchowe mo偶na dostrzec tylko za pomoc膮 wewn臋trznego spojrzenia, kt贸re jest inne dla ka偶dej osoby.”

馃憠 “Wiedza musi przerodzi膰 si臋 w umiej臋tno艣膰”

“Duchowe reakcje i nieustannie zmieniaj膮ca si臋 rzeczywisto艣膰 sprawiaj膮, 偶e dzia艂aj膮cy musi posiada膰 pe艂en zakres wiedzy i by膰 zdolnym do samodzielnego podejmowania odpowiedzialnych decyzji w dowolnym momencie.”

馃憠 “Wiedza wojenna jest prosta, ale nie jest 艂atwa”

“Mimo 偶e wiedza wojenna jest prosta, skupiaj膮c si臋 na kilku podstawowych aspektach i ostatecznych wynikach, umiej臋tno艣膰 ta nie jest 艂atwa.”

鉂 Teraz wiecie, 偶e sukcesy naszego zespo艂u w transformacji przedsi臋biorstw nie s膮 tylko pustymi obietnicami! To efekt:

馃挭 sprawdzonej wiedzy i narz臋dzi,

馃挭 praktycznego do艣wiadczenia,

馃挭 nieustannie doskonalonych umiej臋tno艣ci,

馃挭 wra偶liwo艣ci na relacje i indywidualne podej艣cie,

馃挭 rzetelnej pracy.

Nie wynale藕li艣my ko艂a na nowo!

馃挕 Po prostu przestrzegamy odwiecznych, skutecznych zasad.

馃敶 Proste? Ale nie艂atwe!