Uzdrawianie przedsiębiorstw jest proste, a jednak niełatwe! Czyli strategia prostych reguł w zastosowaniu praktycznym przez interim managera i doradcę biznesowego.

⏰ Po wykonaniu złożonych prac analitycznych opracowujemy dla kontrahentów plan naprawczy. Plan naprawczy budowany jest na podstawie dostępnych zasobów przy użyciu dopasowanych do potrzeb klienta narzędzi oraz metodyk. W planie naprawczym często proponujemy proste i skuteczne rozwiązania. Takie rozwiązania często wywołują szok i niedowierzanie kadry zarządzającej kontrahenta.

🔴 Powodem tego zaskoczenia jest ukryte ludzkim przekonaniem preferującym rozwiązania efektownie wyglądające, zamiast efektywne!

💡 Wykonana żmudna praca analityczna wg powtarzalnego schematu wsparta rzetelną wiedzą oraz talentami zespołu ma za zadanie przedstawić najlepsze realne do wykonania rozwiązania przez tę organizację.

W tym celu maksymalnego wykorzystania sytuacji oraz rozwiązywania problemów korzystamy z osiągnięć teorii prostych reguł, których podstawą jest:

👉 Reguły powinny być konkretne i łatwe do zrozumienia, niezależnie od złożoności wykonywanych analiz i bogactwa danych.

👉 Reguły powinny być definiowane i testowane przez użytkowników oraz wykorzystywać doświadczenia managerów.

👉 Reguły powinny ewoluować i dostosować się do sytuacji.

 🔴 Poniżej przedstawiam praktyczne „proste reguły” wdrożone u kontrahentów w celu rozwiązania konkretnych problemów:

1) Zbyt długi czas realizacji zamówienia klienta przekłada się na „utraconą sprzedaż” i mniejsze zyski.

2) Wysoka ilość nieobecnych pracowników produkcyjnych z powodu L-4, uniemożliwia terminową realizację zamówień oraz generuję wysokie straty produkcyjne

3) Utrata płynności finansowej

❓ Przyczyna pozorna

1) Niska wydajność produkcji.

2) Niewystarczająca liczba zatrudnionych pracowników.

3) Niska sprzedaż i kapitał obrotowy

❓ Przyczyna źródłowa

1) Niezgodność stanów magazynowych i stanów w systemie ERP, uniemożliwia start produkcji w zaplanowanym czasie z powodu braku surowca.

2)  Częste zmiany grafiku i reagowanie na niedobry pracowników uniemożliwia ich prawidłowe funkcjonowanie w życiu prywatnym.

3) Duże kwoty niespłaconych należności przez kontrahentów

💡 Wdrożona reguła

1) Każdy ruch materiałów od przyjęcia surowca do wydania produktu musi być udokumentowany w systemie ERP i  w wersji „papierowej”

2) Wyznaczono pracowników dyżurujących w domu pod telefonem. Kierownik produkcji może, ściągnąć do zakładu tylko pracowników „dyżurujących”

3) Nie przyjmujemy zamówienia klienta, który ma co najmniej dwie nieopłacone faktury 

Efekt:

1)     Redukcja czasu dostaw dla klientów o czas zamówienia „brakujących surowców” tj. Średnio z trzech tygodni na tydzień i zwiększenie sprzedaży.

2)     Zmniejszenie absencji pracowniczej o 10% i rotacji personelu etatowego.

3)     Zmniejszenie windykowanych należności o 80%  i poprawa płynności

👏  Dzięki prostocie reguł, było możliwe ich wdrożenie i egzekwowanie na każdym szczeblu organizacji, co przełożyło się na trwałe efekty.

💼 Jako interim manager i doradca biznesowy, jestem gotowy pomóc w uzdrawianiu i transformacji Twojego przedsiębiorstwa.